Slututställning 2021

ES - SPEL
18 ES Spel

Slututställning 2021

ES - SPEL
18 ES Spel

Slututställning 2021

ES - SPEL
18 ES Spel

MG presenterar stolt

Avgångseleverna 18 ES SPEL

Adam Sahlqvist Winelll - Alex Hagelin - Alfred Nilsson - Axel Campos - Christer Johansson - Elias Strandberg - Elliot Westerlund - Emil Leijon - Fabian Starck - Ior Thofelt - Isac Lindberg Ankelstam - Jimmy Elfstrand - John Dyrendahl - Jonna Lidberg - Leo Sundlöf - Marie-Louise Palén - Max Distner Höglund - Nicklas Widmark - Nils Bjurholm - Oliver Persson - Oscar Hällkvist - Oscar Sundblad - Pelle Brännvall - Richard Franzén - Robin Kvarnström Wikfors - Sara Lundell - Theodor Åbrink

Spelprojekt

Eleverna har arbetat med sina spelprojekt under 9 månader i kurserna Gymnasiearbete, Estetisk kommunikation 3 samt Medieproduktion 2. De har arbetat i team som planerat och genomfört spelproduktionerna. Eleverna har själva valt spelmotor, spelmekanik, tema och grafisk stil.

/Lärarna på Es - Spel
Fredrik, Gustav & Merve


Se elevernas spel


  Åke

  Alex Hagelin  -  Alfred Nilsson
  Christer Johansson  -  Jonna Lidberg
  


  Space Extermination

  Elliot Westerlund  -  Oscar Hällkvist
  Pelle Brännvall  -  Robin Kvarnström Wikfors
  


  Falling Angel

  Ior Thofelt  -  Marie-Louise Palén
  Max Distner Höglund
  


  Darkest Dwelling

  Axel Campos  -  Jimmy Elfstrand
  Nicklas Widmark
  


  Wrath of the Warlord

  Elias Strandberg  -  Fabian Starck
  Leo Sundlöf  -  Oscar Sundblad
   Sara Lundell


  Gurkans vrede

  Adam Sahlqvist Winell  -  Emil Leijon
  Nils Bjurholm  -  Theodor Åbrink
  


  Ri-Sta

  Isac Lindberg Ankelstam  -  John Dyrendahl
  Oliver Persson  -  Richard Franzén